Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
15:03, 05.10.2021
W okresie jesiennym na terenie gminy Wieleń realizowanych jest wiele zadań związanych z polepszeniem stanu dróg i chodników.
14:03, 05.10.2021
Mieszkańcy 19 wsi sołeckich w gminie Wieleń i 3 osiedli w Wieleniu złożyli swoje propozycje do konstruowanego budżetu na rok 2022.
16:56, 30.09.2021
Zespół tańca "Guleckie Szprychy", działający od 2013 roku jako grupa nieformalna w ramach Koła Gospodyń Wiejskich w Gulczu, pnie się na szczyt artystycznej kariery.
10:59, 22.09.2021
Po rocznej przerwie udało się zorganizować III Rajd dla Niepodległej - cykliczne przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach i mialskie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
09:04, 21.09.2021
W Wieleniu powstanie centrum nauki "SOWA" - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności.
REKLAMA
15:20, 20.09.2021
W niedzielę w Barcinie odbyły się VI Drużynowe Spławikowe Zawody Wędkarskie "O Puchar Noteci", zorganizowane przez Związek Miast i Gmin Nadnoteckich oraz Gminę Barcin.
14:37, 16.09.2021
W ramach działań aktywizujących mieszkańców, na przełomie sierpnia i września br. odbyło się kilka wizyt studyjnych, których celem była wymiana dobrych praktyk.
10:06, 14.09.2021
Podpisano umowę z nowym wykonawcą na przebudowę drogi Marianowo-Herburtowo - IV etap.
10:05, 13.09.2021
W minionym tygodniu Wieleń odwiedziła kilkunastoosobowa reprezentacja gminy Ryczywół, której członkowie wchodzą w skład grupy inicjatywnej skupionej wokół tematu utworzenia w Ryczywole Centrum Integracji Społecznej
13:39, 08.09.2021
Na mocy podpisanej umowy z wykonawcą robót realizowane są roboty budowlane przy obiekcie "Przystanek Edukacja". Zadanie stanowi jeden z modułów projektu pn. "Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego; Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych; Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.
REKLAMA
13:24, 02.09.2021
W Wieleniu upamiętnienie 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyło się 1 września w samo południe. Delegacje przedstawicieli władz samorządowych z burmistrzem Wielenia Elżbietą Rybarczyk oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Mirosławem Myszkowskim złożyły kwiaty pod Tablicą Pamięci Ofiar II Wojny Światowej.
13:20, 27.08.2021
W Urzędzie Miejskim w Wieleniu funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", obsługiwany przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska - parter urzędu, biuro nr 3, tel. 67 253 15 18.
08:59, 27.08.2021
W okresie poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Miałach przeprowadzono remont pokrycia dachowego w części, w której znajduje się pracownia informatyczna, pomieszczenia pozyskanego z biblioteki na izbę lekcyjną oraz zaplecza sanitarnego dla budynku B.
19:41, 26.08.2021
W sali narad Urzędu Miejskiego w Wieleniu odbyło się spotkanie dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy Wieleń z przedstawicielami samorządu, który reprezentowany był przez burmistrza Elżbietę Rybarczyk oraz Przemysława Grześkowiaka, dyrektora Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu.
18:38, 26.08.2021
23 sierpnia w Wieleniu odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzących na zasłużoną emeryturę: Teresy Mąki - dyrektora Gminnego Przedszkola w Wieleniu, Reginy Czajki - głównej księgowej Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu oraz Anny Paniączyk - ustępującej dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach.
REKLAMA
REKLAMA