Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
16:53, 10.05.2021
Trwają prace budowlane związane z budową parkingu przy ulicy Kasprzaka w Wieleniu. Nawierzchnię z kostki betonowej polbruk wykonano już w obrębie głównej płyty parkingu. Obecnie prace realizowane są w obrębie drogi łączącej ulicę Kasprzaka z Wybickiego, przy części której również zlokalizowane zostaną miejsca parkingowe.
16:10, 07.05.2021
Obchodzony 8 maja Dzień Zwycięstwa upamiętnia zakończenie w Europie najkrwawszej z wojen rozpoczętej najazdem Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku, podkreślając zwycięstwo i wolność narodu polskiego oraz jego sprzymierzeńców nad najeźdźcą germańskim.
15:22, 30.04.2021
30 kwietnia br. był ostatnim dniem nauki dla uczniów klasy IV technikum i III liceum ogólnokształcącego wchodzących w skład Zespołu Szkół w Wieleniu.
13:27, 28.04.2021
W centrum Wielenia trwają prace budowlane związane z budową miejsc parkingowych oraz drogi dojazdowej. Zadanie realizowane jest w obrębie nieutwardzonego do tej pory placu, zwyczajowo wykorzystywanego jako miejsce do parkowania samochodów.
11:44, 28.04.2021
Trwa kolejny etap prac związanych z budową sieci oświetlenia drogowego na osiedlach Zatorze i Międzylesie w Wieleniu.
REKLAMA
18:40, 23.04.2021
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów rolnych na terenie gminy Wieleń zorganizowano zbiórkę odpadów pochodzących z rolnictwa.
14:19, 23.04.2021
Zakończono realizację projektu pn. "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Wieleniu".Od 1 maja 2019 roku do 31 marca 2021 roku w Zespole Szkół w Wieleniu realizowany był projekt pn. "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Wieleniu", w ramach działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
13:58, 23.04.2021
Burmistrz Elżbieta Rybarczyk w obecności Przemysława Grześkowiaka, dyrektora Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu, przekazała na ręce Karola Nowakowskiego, dyrektora Zespołu Szkół w Wieleniu, 78 laptopów oraz 6 zestawów do wideokonferencji.
13:44, 22.04.2021
W ubiegłym roku na terenie gminy Wieleń zrealizowano dwa zadania drogowe dofinansowane w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych. Pierwsze dotyczyło przebudowy drogi Hamrzysko-Krucz, a drugie przebudowy odcinka ulic Storczykowa i Fiołkowa w Wieleniu.
18:05, 15.04.2021
15 kwietnia, po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym, podpisano umowę na zadanie pn. "Zapewnienie dostępu do wody dla odbiorców z terenu Gminy Wieleń - budowa sieci wodociągowych w m. Nowe Dwory, Rosko, os. Międzylesie w Wieleniu".
REKLAMA
08:06, 08.04.2021
W 2021 roku będą kontynuowane prace związane z przebudową drogi gminnej Marianowo-Herburtowo. Będzie to już czwarty etap zadania, w ramach którego przewiduje się wykonanie odcinka drogi o długości 0,9 km.
14:25, 25.03.2021
"Noteckie Skrzydła", nagrodę Burmistrza Wielenia w dziedzinie kultury, otrzymał Stanisław Neunert z Gulcza.
12:53, 24.03.2021
Do 5 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Wieleniu działać będzie punkt informacyjny poświęcony zjawisku przemocy w rodzinie działa, a wraz z nim budka telefoniczna do odsłuchiwania prawdziwych historii osób, które doświadczyły przemocy.
14:30, 16.03.2021
W gabinecie burmistrza Wielenia Elżbiety Rybarczyk odbyło się wręczenie aktu powierzenia stanowiska dyrektora nowo powstałego Gminnego Żłobka.
08:39, 15.03.2021
"W obecnej, trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej jest to niezwykłe osiągnięcie. Prowadzenie działalności gospodarczej stało się bardzo trudne w ogóle, a robienie tego w sposób zaangażowany społecznie wymaga wielkiej determinacji i elastyczności. Zdobycie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej zawsze wyróżniało wybrane jednostki pośród podmiotów ekonomii społecznej działających na danym terenie, a obecnie jest potwierdzeniem szczególnego sukcesu" - pisze w liście gratulacyjnym skierowanym do CIS Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Agnieszka Staszak.
REKLAMA
REKLAMA