Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
09:55, 20.01.2021
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu zaprasza 21 stycznia na spektakl online, dedykowany wszystkim przedszkolakom i dzieciom oraz babciom i dziadkom.
14:56, 19.01.2021
Ziemia Wieleńska złączona ze swą Macierzą - 18 stycznia 1920 roku. Dzień ten upamiętnia się w mieście i gminie Wieleń, świętując odzyskanie niepodległości.
10:08, 18.01.2021
Urząd Gminy w Lubaszu zaprasza młodych sportowców do składania wniosków o stypendium sportowe.
15:16, 17.01.2021
Czy śmieciarka może spalać mniej paliwa niż samochód osobowy? Czy łąki kwietne mogą rosnąć na składowisku? Dlaczego bociany chciałby mieszkać w instalacji do przetwarzania odpadów w Kłodzie?
11:34, 15.01.2021
Trwa końcowy etap prac związanych z przebudową świetlicy wiejskiej w Folsztynie. Inwestorem zadania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu.
11:00, 15.01.2021
Od 1 maja 2019 roku w Zespole Szkół w Wieleniu realizowany jest projekt pn. "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Wieleniu", w ramach działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
10:51, 15.01.2021
Burmistrz Trzcianki Krzysztof W. Jaworski zaprosił nowego prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Lubmor" oraz jego poprzednika.
1
10:45, 14.01.2021
W Miałach, w sercu Puszczy Noteckiej, przed pomnikiem upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich, przedstawiciele lokalnej społeczności oddali cześć minionym pokoleniom Wielkopolan, którzy w latach 1918-1920 z wielkim poświęceniem walczyli o powrót swej "małej Ojczyzny" w granice Rzeczypospolitej.
08:19, 14.01.2021
Do 27 stycznia potrwa rekrutacja do projektu "Żłobek Leśna Przygoda w Gminie Czarnków".
08:55, 13.01.2021
Nieformalna grupa "Lubasz do dzieła", składająca się z mieszkańców gminy, przygotowała projekt pozwalający integrować, rozwijać kulturalnie i scalać całą gminną społeczność.
REKLAMA
08:50, 12.01.2021
Jan Łączkowski został dyrygentem czarnkowskiego chóru "Harmonia".
08:52, 11.01.2021
Po raz drugi sołectwa w gminie Trzcianka rywalizowały w konkursie "Świąteczny Czas", organizowanym przez burmistrza Trzcianki.
11:17, 08.01.2021
Od 5 stycznia w Trzciance formalnie funkcjonuje Centrum Usług Społecznych, w którym realizowane są sprawy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Referatu Spraw Społecznych.
10:56, 08.01.2021
Dzięki środkom pozyskanym przez gminę Trzcianka z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, w Trzciance powstał Dzienny Dom Senior+. Mieści się na osiedlu Słowackiego i działa od 5 stycznia br. w strukturach Centrum Usług Społecznych.
15:31, 07.01.2021
Rok 2020 był inny, niż wszystkie, upłynął pod znakiem pandemii wirusa Sars Cov-2, co zostało podkreślone również w działaniach społecznych i promocyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego działa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Do konkursu "Viva! Wielkopolski Senior - edycja 2020" samorządy mogły zgłosić jedną osobę w wieku senioralnym, która w czasie pandemii angażowała się w pomaganie najbardziej potrzebującym mieszkańcom regionu.
REKLAMA