Zamknij
REKLAMA

Z natury najlepsze! Tak było na targach w Wieleniu

13:19, 19.07.2021 | Hanna Forbrich, st. ds. współpracy ze społeczeństwem, Referat Organizacyjny UM Wieleń
Skomentuj fot. Liwia Kuźmar, Agata Graś
REKLAMA

17 lipca 2021 roku - Święto na Nowym Mieście w Wieleniu. Odbyły się V Targi Produktu Lokalnego "Z natury najlepsze" - "Między Wieleniem a Drawskiem - rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów" oraz "Dzień Ziemi Wieleńskiej".

Hasło przewodnie targów to również tytuł projektu realizowanego przez Nadnoteckie Centrum Kultury w Wieleniu wraz z Gminą Drawsko - partnerem projektu - w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". W Wieleniu odbyło się pierwsze wydarzenie kulturalne w ramach projektu i wspólnej promocji obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką z siedzibą w Pile. W Drawsku, na przystani wodnej "Yndzel", odbędzie się Festyn "Ryby, grzyby, las wokół Nas" (31 lipca br.).

Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk wraz z dyrektorem Nadnoteckiego Centrum Kultury w Wieleniu Marcinem Waśko, zarazem koordynatorem projektu, złożyli podziękowanie na ręce kierownik Biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej Danuty Pisarskiej oraz Zarządu NGR w Pile za wsparcie udzielone na rzecz projektu partnerskiego z Gminą Drawsko i dotychczasową, owocną współpracę.

- Z radością i dumą realizujemy wspólny projekt "Między Wieleniem a Drawskiem - rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów". Trzeba mieć marzenia ponad miarę. Jedno z tych marzeń właśnie się spełnia w Gminie Wieleń, to 57. projekt realizowany przy udziale środków zewnętrznych. W ostatnich 5 latach to ponad 28 mln zł pozyskanych środków zewnętrznych, z tego 16 mln zł na inwestycje ujęte w programie "Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy." Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nasze starania o zrównoważony rozwój lokalny Ziemi Wieleńskiej. W Wieleniu z okazji V Targów Produktu Lokalnego inaugurujemy projekt wspólnie realizowany z Gminą Drawsko. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia - powiedziała podczas jubileuszu targów Elżbieta Rybarczyk, burmistrz Wielenia.    

Noteć dla mieszkańców i turystów
Wieleńskie Targi odbyły się w bezpośrednim sąsiedztwie z rzeką Noteć stanowiącą część szlaku wodnego - Międzynarodowa Droga Wodna E70. Obecnie w Wieleniu przy wsparciu unijnym budowane są Bulwary Nadnoteckie. Podczas imprezy na Noteci odbywały się bezpłatne dla mieszkańców i turystów rejsy jednostkami pływającymi, pokazy ratownictwa wodnego, bezpiecznego zachowania na wodzie, pokaz sprzętu wodnego i sportów wodnych.

Scenę i ekspozycje wystawiennicze rozlokowano na Nowym Mieście, nieopodal zrewitalizowanego w 2020 roku Targowiska miejskiego "Mój Rynek", natomiast przy fontannach dużym powodzeniem cieszyła się strefa dziecka. Targi to impreza o zasięgu regionalnym, z silną promocją turystyki, agroturystyki i organizacji związanych z branżą turystyki wodnej, m.in. Nadnotecka Grupa Rybacka w Pile, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich w Nakle nad Notecią oraz Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki "Bukówka" i Fundacja "Ratuj Ryby." Wydarzenie zostało zorganizowane w reżimie sanitarnym.

Statuetka "Drzewo" dla Przedsiębiorcy Roku
Kulminacyjnym punktem Targów było wręczenie nagrody Burmistrza Wielenia w dziedzinie społeczno-gospodarczej, statuetki "Drzewo" - symbolu odwiecznej Puszczy Noteckiej, w sąsiedztwie której powstał gród Wieleń. Nagroda stanowi odzwierciedlenie wartości samorządowych: osiągać najwyższy wzrost, rozkwitać owocem, rozwijać wspaniałe konary, umacniać korzenie w podłożu.

Tegorocznym laureatem w kategorii "Przedsiębiorca Roku" zostało Nadleśnictwo Potrzebowice w dowód uznania za wieloletnie zaangażowanie w proces przemian społeczno- gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Wieleń, przyczynianie się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy a także promocję Gminy Wieleń poprzez aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Statuetkę "Drzewo" z rąk burmistrz Wielenia Elżbiety Rybarczyk odebrał zastępca Nadleśniczego Krzysztof Antczak, który reprezentował Nadleśniczego Nadleśnictwa Potrzebowice Łukasza Grupińskiego. Przy okazji imprezy można było odwiedzić stoisko promocyjne nadleśnictwa.

Podczas targów promowano wszystkich laureatów nagrody Burmistrza Wielenia - statuetki "Drzewo" z lat ubiegłych: PPHU Danex Sp. z o.o. Sp. K. w Rosku, Cukiernictwo Produkcja- Sprzedaż Roman Grzegorzewski, PPH Kamex Marek Rojewski, ZDPS.RM w Wieleniu, Brenderup Sp. z o.o. w Wieleniu, Radni Rady Miejskiej w Wieleniu w kadencjach I-VIII, Kettler Polska sp. z o.o. w Wieleniu.

Współpraca lokalnych liderów
- Targi Produktu Lokalnego są okazją do wyeksponowania tego, co Miasto i Gmina Wieleń ma z natury najlepsze. Stały się one istotnym, promocyjnym i kulturalnym wydarzeniem dla wielu przedsiębiorców, rzemieślników, hobbystów i społeczników, a przede wszystkim dla mieszkańców. Mała Ojczyzna to wartość nadrzędna. Należy więc zrobić wszystko, aby jej największe potencjały i bogate zasoby przetrwały dla kolejnych pokoleń - mówiła burmistrz Elżbieta Rybarczyk.

- Wspólnie wdrażany projekt pod nazwą "Między Wieleniem a Drawskiem - rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów", to zobowiązuje nas do wytężonej pracy, współpracy i wdrażania rozwiązań innowacyjnych w zakresie promocji, w tym turystyki wodnej i aktywnej. Dziękuję za wzorową współpracę między naszymi jednostkami. Jestem przekonany, że wszystkie pozostałe komponenty tego projektu uda się pomyślnie zrealizować z Samorządem Gminy Wieleń - mówił wójt Bartosz Niezborała w imieniu partnera projektu, Gminy Drawsko.

Gośćmi jubileuszowego spotkania byli parlamentarzyści z regionu: posłowie na Sejm RP Krzysztof Czarnecki i Grzegorz Piechowiak oraz reprezentujący posła Krzysztofa Paszyka - dyrektor biura poselskiego Kamil Górski. Sejmik Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu reprezentował radny Adam Bogrycewicz. Udział w uroczystości wzięli również Komendant Powiatowej Policji w Czarnkowie Piotr Ryżek i Komendant Komisariatu Policji w Wieleniu Marcin Skotarczyk. Przedstawicielką Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w Pile była kierownik Biura Danuta Pisarska. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu reprezentowały Małgorzata Ciećmierowska i Martyna Roga oraz przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej 'Furia". Licznie reprezentowani byli lokalni liderzy Ziemi Wieleńskiej, m.in. wspomniani wcześniej laureaci nagrody Burmistrza Wielenia. Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu reprezentowały s. Dyrektor Ewa Pollus i s. Barbara Borowiak - wicedyrektor, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Świętego Zygmunta Felińskiego. Nadleśnictwo Potrzebowice reprezentowane było przez zastępcę nadleśniczego Krzysztofa Antczaka. Wśród gości znaleźli się również państwo Alina i Janusz Moder (współpraca międzynarodowa z partnerem litewskim Gminy Wieleń). Wśród wystawców byli również zaproszeni goście: Zofia i Andrzej Wojciechowscy oraz Maria Rau-Heina (Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki "Bukówka"), Jerzy Kośmider - prezes i członkowie Zarządu Stowarzyszenia "Ziemia Wieleńska", Eugeniusz Forma - przewodniczący Rady Izby Pamięci Ziemi Wieleńskiej wraz z członkami Izby, m.in. z "Zasłużonym dla Miasta i Gminy Wieleń" - Stanisławem Wielebskim. Reprezentowane były władze samorządowe gmin realizujących projekt Wielenia i Drawska: burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, zastępca burmistrza Jan Graczyk, sekretarz Gminy Wieleń Krystyna Heppner, skarbnik Agnieszka Gapska, zastępca skarbnika Kinga Anioła, przewodniczący Rady Miejskiej w Wieleniu Mirosław Myszkowski wraz z radnymi. Gminę Drawsko reprezentował wójt Bartosz Niezborała z sekretarzem gminy Anną Fręś oraz pracownikami Urzędu Gminy Drawsko. Przybyli również przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Wieleń, zakładów budżetowych, prezes przedsiębiorstwa komunalnego sp. "Noteć", dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji. Nie zawiedli wystawcy w liczbie 31 oraz odwiedzający i korzystający z atrakcji na Nowym Mieście i prawym brzegu Noteci.

Patronat medialny sprawowali: TVP3 Poznań, Radio Poznań, Głos Czarnkowsko- Trzcianecki, Tygodnik Powiatowy "Nadnoteckie Echa", Głos Czarnkowsko-Trzcianecki, Fakty Czarnkowsko-Trzcianeckie.


Historia wieleńskich targów
Z okazji pięciolecia wieleńskich Targów Produktu Lokalnego "Z natury najlepsze", Urząd Miejski w Wieleniu wydał "Jednodniówkę". Pierwsze Targi w 2016 roku - "Regionalne Święto Pszczelarzy Północnej Wielkopolski" - odbyły się pod hasłem "Pszczoła ważniejsza niż miód" na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieleniu. Druga edycja w 2017 roku promowała Noteć jako część szlaku wodnego MDW E70, impreza odbyła się na Placu Powstańców Wielkopolskich w Wieleniu. W roku jubileuszowym 2018 targi na Nowym Mieście w Wieleniu podkreśliły ważne dla Wielenia historyczne wydarzenia, 910 lat grodu i 670 lat Miasta. W roku 2019 na terenie Zespołu Szkół w Wieleniu urządzony został "Kram tradycji i nowoczesności." Patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Tegoroczne, jubileuszowe V Targi Produktu Lokalnego odbyły się w ramach projektu partnerskiego "Między Wieleniem a Drawskiem - rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów".

Moc atrakcji na Nowym Mieście, konkursy i animacje
Organizatorzy zadbali o moc atrakcji dla mieszkańców i turystów, między innymi przygotowano "Strefę Dziecka", animacje, konkursy, stoiska wystawowe i informacyjne, ogródki rybne, zajęcia edukacyjne. Mieszkańców zaproszono również do skorzystania z Programu priorytetowego "Czyste Powietrze." Zachęcano do samospisu internetowego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.  

Rozstrzygnięty został konkurs kulinarny "Ryba słodkowodna w kuchni regionalnej" (I miejsce KGW "Jarzębina" z Mężyka, II miejsce KGW Miały, III miejsce KGW z Wrzeszczyny). W zawodach wędkarskich o Puchar Burmistrza Wielenia, rozegranych na jeziorze Dzierżążno PZW Koło Wieleń zwyciężył Rafał Kupczyk, wyprzedzając Adriana Bałamuta i Leszka Szymańskiego. Natomiast w zawodach wędkarskich na akwenie wodnym "Kaczka" WTW Wieleń triumfował Marek Izydor, drugi był Rafał Kupczyk, trzeci Roman Szymański.

Puchar Burmistrza Wielenia za Lot pucharowy z Boxtel (PZHGP Sekcja nr 2 Wieleń; seria 3 pierwszych gołębi):
I. Krzysztof Szczepański (224 pkt.)
II. Bolesław, Szymon, Oliwie Widman (158,67 pkt.)
III. Roman Sudoł (142,66 pkt.)

Puchar Burmistrza Wielenia za Lot pucharowy z Boxtel (PZHGP Sekcja nr 4 Wieleń; 3 gołębie z całości):
I. Mariusz Graś (237,18 pkt.)
II. Ireneusz Stróżyński (229,05 pkt.)
III. Dariusz Szukała (222,59 pkt.)

Puchar Burmistrza Wielenia za Lot pucharowy z Boxtel (PZHGP Sekcja nr 8 Wieleń; seria 3 pierwszych gołębi):
I. Arkadiusz Ostrowski (236,92 pkt.)
II. Wiesław, Szymon Gogołek (228, 31 pkt.)
III. Benon Kornacki (222,77 pkt.)

Muzyczną niespodzianką były koncerty zespołu Papa D., Orkiestry na Dużym Rowerze, Wieleńskiej Orkiestry Dętej oraz młodych talentów z Wielenia w repertuarze z płyty "Sercem w Mieście i Gminie Wieleń".

"Dzień  Ziemi Wieleńskiej 2021" zakończyła zabawa taneczna z zespołem Akt.

Lista wystawców V Targów "Z Natury Najlepsze"w Wieleniu  

1. Gospodarstwo Agroturystyczne Zagroda Wiejska w Pieczyskach + Grupa Odnowy Wsi Gieczynek
2. Agroturystyka Megane w Miałach
3. Agroturystyka Rancho De La Stacho w Nowych Dworach
4. Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Bukówka
5. Agroturystyka "Koci Grzbiet" w Dzierżążnie Wielkim
6. Pestkownica - rezydencja nad jeziorem
7. Agroturystyka "Dwór i Stajnia" Dębogóra
8. Agroturystyka "Jędrusiowa Chata" w Kocieniu Wielkim
9. Uczniowski Klub Sportowy - inicjatywa Streetball
10. Nadnotecka Grupa Rybacka11. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich w Nakle nad Notecią
12. Gmina Drawsko
13. Wielkopolska Akademia Sztuk Walki - strefa dziecka
14. Zespołów Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
15. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu
16. Ośrodek Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieleniu - strefa dziecka
17. Koło PZW Wieleń
18. Koło Pszczelarzy Wieleń
19. Laser-Luk - strefa dziecka
20. Nadleśnictwo Potrzebowice
21. Kettler Polska Sp. z o.o.
22. P.P.H.U. Kamex Marek Rojewski
23. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Spółdzielnia Socjalna Furia (marka społecznie odpowiedzialnego desingu - Klunkry wielkopolskie
24. Stowarzyszenie Ziemia Wieleńska
25. Urząd Miejski w Wieleniu  
26. Wypożyczalnia kajaków "Kotwica"
27. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Danex" Sp. z o.o, Sp. K. w Rosku
28. Fundacja Ratuj Ryby - strefa dziecka
29. Ognisko Muzyczne im. K. Rojewskiej Małgorzata Bratek-Gorzeńska - strefa dziecka
30. Pani Kredka Agnieszka Placha - strefa dziecka
31. Cukiernictwo Produkcja - Sprzedaż Roman Grzegorzewski

(Opracowanie wg kolejności zgłoszeń: Beata Lewandowska)

(Hanna Forbrich, st. ds. współpracy ze społeczeństwem, Referat Organizacyjny UM Wieleń)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%