Zamknij

Wakacjada drewniana

Wakacjada drewniana
  • czwartek  lipca, 9.00
  • 24.07.2021
  • Strzelnica Hubertus w Chodzieży
Program zawodów:

Psp 25 m - pistolet bocznego zapłonu 10 strzałów. Postawa stojąca. Zawodnik oddaje 10 strzałów do jednej tarczy, (Psp). Dozwolone strzelanie oburącz. Czas przygotowawczy 3 minuty. Czas strzelań 10 minut.

Pcz 25 m - pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów. Postawa stojąca. Zawodnik oddaje 10 strzałów do jednej tarczy (Psp). Dozwolone strzelanie oburącz. Czas przygotowawczy 3 minuty. Czas strzelań 10 minut.

Pcz 25 m szybki - pistolet centralnego zapłonu 6 strzałów. Postawa stojąca. Zawodnik oddaje 6 strzałów do tarczy Pspx6, po jednym do każdego czarnego pola. W przypadku kilku trafień w jedno pole, do wyniku zalicza się tylko jedno trafienie. Dozwolone strzelanie oburącz. Pistolet załadowany 6 nabojami, przeładowany, w pozycji 45 stopni. Czas strzelań 15 sekund.

Kcz 100 m STD - karabin centralnego zapłonu, przyrządy celownicze otwarte - 10 strzałów. Zawodnik oddaje 10 strzałów do jednej tarczy (Psp). Czas przygotowawczy 3 minuty. Czas strzelań 10 minut. Postawa siedząca (Sarbka) lub dowolna (Chodzież) z jedną podpórką. Pasy zabronione.

Kcz 100 m open- karabin centralnego zapłonu, przyrządy celownicze mechaniczne - 10 strzałów. Zawodnik oddaje 10 strzałów do jednej tarczy (Psp). Czas przygotowawczy 3 minuty. Czas strzelań 10 minut. Postawa siedząca (Sarbka) lub dowolna (Chodzież) z jedną podpórką. Pasy zabronione.

Kcz 100 m optyka - karabin centralnego zapłonu, przyrządy celownicze optyczne - 10 strzałów. Zawodnik oddaje 10 strzałów do dwóch tarcz (5, 5, Ksp). Czas przygotowawczy 3 minuty. Czas strzelań 10 minut. Postawa siedząca (Sarbka) lub dowolna (Chodzież) z jedną podpórką. Pasy zabronione.

Kbz 100 m optyka - karabin bocznego zapłonu, przyrządy celownicze optyczne - 10 strzałów. Zawodnik oddaje 10 strzałów do dwóch tarcz (5,5, Ksp). Czas przygotowawczy 3 minuty. Czas strzelań 10 minut. Postawa siedząca (Sarbka) lub dowolna (Chodzież) z jedną podpórką. Pasy zabronione.

Kbz 100 m open - karabin bocznego zapłonu, przyrządy celownicze mechaniczne - 10 strzałów. Zawodnik oddaje 10 strzałów do tarczy (Psp). Czas przygotowawczy 3 minuty. Czas strzelań 10 minut. Postawa siedząca (Sarbka) lub dowolna (Chodzież) z jedną podpórką. Pasy zabronione.

Trap 25 wg ISSF, dostosowany do infrastruktury obiektu. Trap zaczyna się punktualnie o godzinie 9.00 i trwa w zależności od ilości zapisanych osób. Następnie sędziowie przechodzą na oś karabinową, następne strzelanie Trapa - po zakończeniu wszystkich konkurencji karabinowych.

Strzelba tarczowa, tarcza PSP, odległość 100 m, postawa dowolna, 5 strzałów pociski typu slug (breneka), pasy zabronione, czas strzelania 2 minuty.

Konkurencja specjalna, PCZx2. Dwa pistolety centralnego zapłonu, po pięć strzałów z każdego. Postawa stojąca. Zawodnik oddaje 10 strzałów do jednej tarczy, (Psp). Strzelanie oburącz jednocześnie z obu pistoletów, jak Franciszek Maurer. Czas przygotowawczy 3 minuty. Czas strzelań 1 minuta.

Gun BZ dla dzieci.

Karabin dowolny na Odznakę Strzelecką PZSS, 20 strzałów według regulaminu PZSS.

Pistolet sportowy na Odznakę Strzelecką PZSS - 20 strzałów wsdług regulaminu PZSS.

Za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca zawodnicy otrzymają medale, za miejsca 1-6 dyplomy. Wręczenie odbędzie się po zakończeniu zawodów, około godziny 15:30. Za aktywny udział w ciągu całego roku przewidziane cenne nagrody rzeczowe.

Opłata startowa: za konkurencje kulowe 30 zł, za konkurencje rzutkowe 50 zł, za konkurencje na odznakę 60 zł, dzieci do 15 lat zwolnione z opłaty startowej w konkurencjach BZ. Smaczny, zdrowy catering 20 zł od osoby.

sierpień 2021


17.12 czwartek 17.12 piątek
Kino Światowid

Kino Światowid

17 grudnia 2020  - 17 grudnia 2021

Czytaj więcej